A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
TYYÇ Yeterlilik Çerçevesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Yükseköğretim alanında yeterlilik, bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olabileceğini ifade eder. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Türk yükseköğretim kurumlarının Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırmak amacıyla 2010 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken çalışmaları bildiren bir çerçevedir. TYYÇ, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini kapsayacak şekilde dört düzeyde tanımlanır. Ayrıca, her bir düzey için verilen dereceler yeniden belirlenmiştir.

TYYÇ'nin yükseköğretim programları düzeyinde uygulama çalışmalarının Aralık 2012 sonuna kadar tamamlanması gerekir. Bu kapsamda, Enstitümüzde belirli aralıklarla TYYÇ ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. TYYÇ'nin öngördüğü yeterlilikler için gerekli olan program çıktıları ve öğrenim çıktılarını güncelleme çalışmaları Kimya Mühendisliği bölümümüzden başlayarak Enstitümüzün bütün bölümlerinde yapılmaktadır. Ayrıca öğrenci iş yükünün yeniden tanımlanması sonucu Enstitümüzde verilen derslerin AKTS kredilerini, öğretim elemanları yeniden hesaplamaktadır. Elde edilen verilerde sürekli iyileştirme yapabilmek için gerekli veri tabanı hazırlama çalışmaları da yapılmaktadır.

http://www.tyyc.yok.gov.tr/ 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 11:24
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Mehtap Emirdağ Eanes  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?