A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği, kirleticilerin çevresel ortamlara (hava, su, toprak) salımı, bu ortamlardaki düzeylerinin belirlenmesi, ortamlar içinde ve arasında taşınımı ve akıbeti, kirleticilerin uzaklaştırılması veya yok edilmesi ve hava, su, toprak doğal kaynaklarının en iyi biçimde kullanılabilmesi alanlarında faaliyet gösterir. Bu olaylar üzerinde etkili değişkenleri ve bunların arasındaki ilişkileri inceler. İnsanların ve ekosistemlerin kirleticilere maruziyetlerini ve bundan kaynaklanan sağlık riski düzeylerini belirlemek, sonrasında tedbir alınması gerekli konularda daha iyi ölçme/örnekleme teknikleri ve uzaklaştırma/arıtma yöntemleri geliştirmek ve çevresel standartların geliştirilmesi temel amaçlarıdır.

Ülkemizde her geçen gün nüfus artmaktadır. Zaman içinde artan refah düzeyi ile birlikte sanayi ve hizmet üretimi ile tüketim de artmaktadır. Dolayısıyla çevreye gittikçe daha fazla kirletici atılmaktadır. Detaylı incelenebilmiş kirleticiler ile insan sağlığı arasındaki olumsuz ilişkiler ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaktadır. Bununla birlikte, mevcut kirleticilere sürekli yenileri eklenmekte ve çevre sorunlarının boyutları sürekli genişlerken Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde açılmış olan müzakere başlıklarından biri olan çevre başlığı altında ilgili kanun ve düzenlemelerimiz AB ile uyumlu hale getirilmektedir. Bu çerçevede çevresel standartlarımız bir program içinde aşamalı olarak sıkılaştırılmakta olup 2024 yılında AB ile aynı düzeye getirilmiş olacaktır. Sonuç olarak ülkemizde çevresel sorunların incelenmesine ve ilgili insan kaynaklarına olan ihtiyacın artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, önemine binaen çevre sorunları sürekli öncelikli araştırma konuları arasında yer almaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruluşundan itibaren çevre alanında gelişmeye verdiği önemi, Çevre Mühendisliği programına, kurduğu ilk dört disiplinlerarası alan arasında yer vererek vurgulamıştır. Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programı 1997 yılından bu yana araştırmacılar yetiştirmektedir. Çevre Bilimi ve Mühendisliği Doktora programı 2014 yılında oluşturulmuş olup Bahar 2015 döneminde öğrenci almaya başlayacaktır.

http://enve.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu
Bölüm Başkanı
90(232)750 6648
cemilsofuoglu@iyte.edu.tr

 

 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 21.01.2015 17:58
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Sait C. Sofuoğlu  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?