A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
İç Değerlendirme Raporu
23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince yükseköğretim kurumları eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Aşağıda verilen linkte İYTE Kurumsal İç Değerlendirme Raporları yer almaktadır.

2016 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu


 
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 10:41
İçerik Sorumlusu : Adviye Özçetin  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?