A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Biyotek. ve Biyomüh.
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Lisansüstü Programı
İYTE, Biyomühendislik Doktora ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans dereceleri veren bir disiplinler arası lisansüstü program aracılığıyla Biyomühendislik ve Biyoteknoloji konularında ileri eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır.   
Biyoteknoloji yüksek lisans programının amacı, sağlık, ilaç, tarım ve çevre gibi çeşitli alanlarda karşılaşılan bilimsel ve endüstriyel sorunlara çözümler arayan bir disiplinler arası zeminin yaratılması için hücre ve moleküler biyoloji bilgisini, bilim ve mühendisliğin temel ilkeleriyle bütünleştirmektir.

Biyomühendislik doktora programı,  İYTE ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülmektedir. Programa kabul edilen öğrencilerin doktora tezlerinin danışmanlığı her iki Enstitü'den öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.  Biyomühendislik doktora programı, biyotıp, biyomalzemeler, ilaç salım, biyosüreç mühendisliği, kanser nanoteknolojisi, nanobiyoteknoloji, nanotıp, biyosensörler, biyomekanik, biyoinformatik, medikal görüntüleme, moleküler ve hücre mühendisliği gibi konuları içeren ama sadece bunlarla sınırlı olmayan biyomühendisliğin çok çeşitli dallarında öğrencilere geniş bir öğretim ve araştırma yelpazesi sağlamaktadır.

http://web.iyte.edu.tr/biotech/Doç. Dr. Engin Özçivici
Ana Bilim Dalı Başkanı
90(232)750 7385
enginozcivici@iyte.edu.tr

  
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 15.05.2017 10:07
İçerik Sorumlusu : Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?