A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Endüstriyel Tasarım
Mimarlık Fakültesi - Endüstriyel Tasarım Bölümü;
Endüstriyel Tasarım Bölümü, yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bölümde, akademik araştırmalar ve teknoloji odaklı endüstriyel ürün tasarımı eğitimi bir arada yürütülmektedir. Bir araştırma programı olmasının yanı sıra pazar araştırmaları, tasarım tüketimi gibi konuları da içeren pratik odaklı bir eğitim sunar. Böylece kuram ve pratik ilişkisi içinde yürütülen akademik çalışmalar, bir yandan eğitim sürecine, bir yandan da sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde endüstriyel üretime aktarılır. Tasarımın teknolojik boyutunun ve fen bilimleri ile olan ilişkisinin yanı sıra gündelik hayat, insan davranışları, felsefe ve psikoloji kavramları ile olan yakın ilişkisi, sosyolojik boyutu ve sosyal bilimler ile yakın ilişkiyi de zorunlu kılar.

Tasarım kavramının günlük hayattaki öneminin ulusal ve kültürel ölçekte anlaşılması; Türkiye'deki ilgili sanayi kuruluşları ile ilişkilerin kurularak ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi; Türkiye'deki tasarım kültürü çalışmalarına katkı sağlanması bölümün eğitim hedefleri arasındadır.

Bölüm, tasarım, teknoloji ve ekonomi gibi alanlardan beslenen disiplinlerarası niteliği sayesinde, mühendislik, mimarlık, planlama, iç mekân tasarımı gibi pek çok farklı alandan lisans mezunlarını kabul eder. Eğitim süreci endüstriyel/kitlesel üretim teknik ve süreçlerinin, malzeme seçim ve uygulama tekniklerinin, üç boyutlu modelleme ve sunum tekniklerinin, hedef kitle ve pazar araştırmalarının, ürün kullanıcı ilişkilerinin kuramsal ve pratik olarak öğrenilmesini kapsar.

http://id.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Serdar Kale
Bölüm Başkanı V.
90(232)750 7000
serdar@iyte.edu.tr

 


 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 21.11.2017 16:48
İçerik Sorumlusu : Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO Bimer İYTE'de Ne Nerede?