A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü, Lisans programına ilk öğrencilerini 1998 yılında almıştır. Proje temelli eğitimin esas alındığı bölümde, küresel ekonominin ve refah bir toplum yaşamının teknolojik ihtiyaçlarını karşılar düzeyde, yüksek mesleki bilgi ve beceriye sahip, etik değerlerine bağlı, endüstriyel ve akademik düzeydeki faaliyetlerde girişimci rol oynayan mühendislerin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir.

Bölüm, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde eğitim vermektedir. İlk lisansüstü öğrencileri 1998 yılında almış, bu güne dek 58 mezun vermiştir. Halen yaklaşık 50 lisansüstü öğrenci eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Bölüm, 2.747 m2 si laboratuvar olmak üzere, toplam 10.000 m2 lik alanda, 17 tam zamanlı öğretim üyesi, 3'ü doktora ve 7'si yüksek lisans derecesine sahip 10 uzman ve 5 teknik eleman ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Doktoralarını dünyadaki seçkin üniversitelerde yapmış olan Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, biyoteknoloji/biyomühendislik, kataliz ve reaksiyon mühendisliği, enerji ve çevre mühendisliği, ileri malzemeler, polimerler, yüzey ve arayüzey işlemleri, taşınım olayları, süreç  kontrolü ile ilgili konuları içeren pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır.

http://che.iyte.edu.tr/Prof. Dr. Fehime Özkan
Bölüm Başkanı
90(232)750 6642
fehimeozkan@iyte.edu.tr

 


 
Son Güncelleme : Doğan Evecen 24.04.2014 15:36
İçerik Sorumlusu : Prof. Dr. Fehime Özkan  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?